Ambulante hulpverlening

vanuit PGB

Soesma biedt ambulante jeugdhulp aan jeugdigen en volwassenen. De ambulante jeugdhulp bestaat uit begeleiding en ondersteuning in de thuissituatie, school, werk of elders. Soesma beschikt over veel ervaring en expertise om jeugdigen en volwassenen te begeleiden met als doel hen een toekomstperspectief te ontwikkeling in de Nederlandse samenleving. Daarom vindt Soesma persoonlijke benadering en begeleiding aan de jeugdigen en volwassenen cliënten en belangrijk, omdat wij vinden dat zij gezien en gehoord mogen worden. De (complexe) hulpvraag wordt met de jeugdigen en volwassenen besproken en bepaald. Vanuit dat vertrekpunt wordt gekeken en afgestemd hoe de ondersteuning proces van de jeugdigen en volwassenen cliënten eruit ziet.

De begeleiding van Soesma is erop gericht om jeugdigen cliënten en ouders te stimuleren en motiveren naar zelfredzaamheid. Dit wordt onder andere gedaan door het vergroten van de sociale- emotionele-, motorische- en cognitieve ontwikkeling en het versterken en behouden van de draagkracht.

De begeleiding voor volwassenen cliënten bestaat uit het opstellen van een persoonlijke plan en doelstelling. Hierbij kunt u denken aan: gezondheid, wonen, zelfontplooiing, financiën, relaties, dagelijkse activiteiten, (begeleiding naar)werk en tijdsplanning.

Doormiddel van deze begeleiding streeft Soesma naar het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling, het vergroten van het sociale netwerk, het versterken van sociale vaardigheden en de zelfredzaamheid in de maatschappij.

Wanneer kan je denken aan begeleiding van jeugd en/of volwassen

 • Vergroten en bevorderen van zelfredzaamheid;
 • Structuur aanbrengen in de dag of week;
 • Probleemoplossend vermogen van de jeugdige client versterken;
 • Opvoedcapaciteit bevorderen van de ouders, jeugdige client en de omgeving;
 • Bewust keuzes leren maken;
 • Omgaan met gedragsprobleem;
 • Weerbaar worden bij tegenslag;
 • Persoonlijke hygiëne en gezonde voeding bijbrengen;
 • Vergroten van de sociale emotionele ontwikkeling;
 • Stimuleren van cognitieve- en motorische ontwikkeling;
 • Het opbouwen en vergroten van positief zelfbeeld en zelfvertrouwen;
 • Het vergroten van sociale vaardigheden;
 • Werken aan praktische zaken zoals plannen en organiseren.
 • Het versterken en vergroten van de sociale netwerk;
 • Allerlei praktische zaken goed kunnen regelen zoals administratie (overzicht krijgen over bijvoorbeeld contracten, factuur. Verzekering en eventueel mogelijke schulden)
 • Het kunnen leven in een schoon en leefbaar huis;
 • Structuur aanbrengen in de dag of week;
 • Ondersteunen bij het vinden en op behouden van werk en of opleiding.