Privacy Policy

Deze privacyverklaring is opgesteld 01-01-2020.

Wijzigingen voorbehouden.

Verwerking persoonsgegevens

Soesma vindt uw privacy belangrijk en voldoet aan de eisen van de Algemene Vordering Gegevensbescherming (AVG). In de privacyverklaring omschrijft Soesma welke maatregelen er wordt genomen om de privacy van de betrokkenen zoveel mogelijk te waarborgen. Hierna kunt u lezen hoe Soesma met uw persoonlijke gegevens om gaat.

Welke persoonsgegevens verwerk Soesma?

Van cliënten die Soesma een zorgovereenkomst afsluit, wordt het volgende persoonsgegevens verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Burgerlijke staat
 • Bankrekeningnummer
 • Telefoonnummer (van de cliënt zelf of een partner/familielid)
 • E-mailadres (van de cliënt zelf of een partner/familielid)

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die extra beschermd moeten worden. Bijzondere persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt als er expliciete toestemming van de cliënt is gegeven, of ter behoeve van uitvoering van gezondheidszorg. Soesma verwerk de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • BSN
 • Polisnummer
 • Relatienummer zorgverzekeraar
 • Overige medische gegevens in het cliëntendossier

Met welke reden verwerkt Soesma de persoonsgegevens?

Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de cliënt de best mogelijke zorg te bieden. Daarnaast zijn er verschillende specifieke redenen voor het verwerken van persoonsgegevens:

Opstellen van zorgovereenkomst, zorgbeschrijving en zorgplan

Correcte facturatie voor declaratie van zorgfacturen

Verplichte documentatie in het cliëntendossier volgens de Wkkgz

Aan al deze doelen is een wettelijke grondslag verbonden.

Hoe lang bewaart Soesma persoonsgegevens?

Soesma bewaart persoonsgegevens van cliënten nooit langer dan noodzakelijk, tenzij dit wettelijk verplicht is. Administratieve documenten zoals facturen hebben een wettelijke bewaartermijn van 7 jaar. Medische documenten zoals de documenten in een cliëntendossier hebben een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar. Bij overige documenten hanteert Soesma een bewaartermijn van maximaal 5 jaar.

Na deze periodes bekijkt Soesma of het noodzakelijk is om de gegevens langer te bewaren. Wanneer dit niet meer nodig is, zal Soesma de documenten vernietigen.

Het opslaan en delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens van cliënten worden in geen geval zonder expliciete toestemming gedeeld met derden. Een uitzondering hierbij is als Soesma moet voldoen aan een wettelijke verplichting. De cliënt zal hier altijd over worden geïnformeerd. Gegevens worden als volgt opgeslagen in mijn administratie:

De rechten van de cliënt

De cliënt heeft te allen tijde het recht om de gegevens die Soesma van de cliënt heeft in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Het recht tot verwijdering kan worden verworpen door een wettelijke verplichting om de gegevens te bewaren. Dit zal Soesma altijd goed onderbouwen.

Daarnaast heeft de cliënt altijd het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat Soesma op verzoek van de cliënt de persoonsgegevens naar een ander persoon of organisatie kan versturen.

Wanneer de cliënt gebruik wil maken van één van deze rechten, kan dit mondeling of schriftelijk met Soesma worden besproken.

Voor alle vragen inzake uw privacybescherming door Soesma, kunt u contact opnemen met info@soesma.nl